Voetbalconditie

Wat is voetbalconditie
Voor een uitstekend artikel hierover verwijzen wij u graag door naar de website van http://www.start2move.nl/ Wat is voetbalconditie en wat houdt het eigenlijk in?
Volgens Jelmer Siemons (eigenaar van opleidingsinstituut start2move) wordt daar in de voetbalwereld te weinig over nagedacht. Hij stelt dat in de praktijk vaak te algemeen wordt getraind op bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen en de kracht. Maar komt een dergelijke 'conditie' de voetbalprestaties wel ten goede? Nieuwsgierig geworden ga dan snel naar start2move.nl door op onderstaande banner te klikken


foto eigendom start2.move.nl

 
Het trainen van voetbalconditie
Voetbalconditie is het prestatievermogen waarover een voetballer moet beschikken om wedstrijden te winnen. Het prestatievermogen bestaat uit allerlei elementen zoals techniek, inzicht/tactiek en communicatie alsmede lichamelijke, psychologische en sociale factoren.

Het fysieke aspect is dus slechts één van de vele onderdelen in het voetbal. Daarom is het niet verstandig de fysieke factor uit de voetbalcontext te halen. De lichamelijk conditie is slechts een middel om voetbalbedoelingen te bewerkstelligen. Feit is alleen wel dat als een voetballer conditioneel verbetert, dit ook een positief aspect heeft op alle andere elementen die de voetbalprestatie beïnvloeden.

De voetbalconditie moet vooral worden getraind via voetbalspecifieke oefenstof. Voetbalspecifiek trainen betekent trainen in een voetbalsituatie (zowel met en zonder bal). Tijdens de wedstrijd is een speler hoogstens 1 minuut in balbezit. De rest van de wedstrijd maakt hij voetbalacties zonder bal. Er moet dus een voetbalbedoeling aan de conditietraining worden gekoppeld. Tijdens het oplossen van allerlei voetbalproblemen worden de verschillende fysiologische systemen geprikkeld.

Hoe moet voetbalconditie worden getraind:
Met name in het jeugd- en amateurvoetbal beschikt een trainer over een beperkt aantal trainingssessies per week waarin tal van elementen aan bod moeten komen. Het voordeel van voetbalspecifieke conditietraining is dat het rendement van zo'n training kan worden vergroot. Conditie, techniek en tactiek worden gelijktijdig getraind. Het is wel zaak het 'overload'- principe te hanteren indien conditionele vooruitgang wordt nagestreefd. (Bij 'overload' is de voetbalsituatie net iets zwaarder dan de spelers gewend zijn)

Het doseren van voetbalspecifieke conditietraining
De voetbalspecifieke spel en wedstrijdvormen moeten steeds iets zwaarder worden gemaakt zonder dat de voetbalbedoeling van de oefenvorm er onder lijdt. De trainer kan de intensiteit en omvang van voetbalspecifieke oefenvormen doseren en controleren aan de hand van een aantal hulpmiddelen. Hij kan spelers in situaties brengen waardoor ze worden gedwongen bepaalde arbeid te leveren.
Deze hulpmiddelen zijn:
  • het geven van specifieke taken/opdrachten aan spelers
  • veranderen/aanpassen van spelregels
  • veranderen van voetbalweerstand (aantal tegenstanders)
  • doseren arbeid-rust verhouding (intervallen)
  • aanpassen van veldgrootte
  • veranderen van aantal medespelers


Het bepalen van de trainingsintensiteit
Het belangrijkste verschil tussen trainingsmethoden is de intensiteit waarmee wordt getraind.
Deze intensiteit uit zich in de vorm van de hartfrequentie. Hoe hoger deze frequentie, hoe groter ook de intensiteit waarmee wordt gewerkt. Om te controleren of tijdens de training met de juiste intensiteit wordt gevoetbald, is het verstandig af en toe de spelers hun hartfrequentie te laten bepalen. Het meten van de hartfrequentie kan het beste worden gedaan tijden de rustperioden tussen twee blokken van intensieve training. Het aantal hartslagen kan het beste worden geteld per 15 seconden en dan vermenigvuldigen x 4.Lees ook:

http://www.beterballen.nl/conditietraining-voor-voetballers/
https://www.linkedin.com/pulse/wat-voetbalconditie-jelmer-siemons


Gerelateerde pagina's
Trainingsleer
Sporttraining