Tactische training
Een (team)tactische training bereid je voor op basis van de wedstrijdanalyse (of meerdere analyses) van jou team. Uit deze analyse(s) haal je de probleemstelling wat trainbaar moet worden gemaakt, dit alles is gebaseerd op de speelwijze van jou team. Een goede analyse geldt als voorwaarde voor een goede training ‘hoe beter je kunt analyseren, hoe meer je uit een training kunt halen’.


Belangrijke elementen van de probleemomschrijving:
a. Wat gaat er mis in relatie tot de spelbedoeling. 
b. Wie is (zijn) de hoofdrolspeler(s), in welke posities.
c. Wanneer en op welk moment doet e.e.a. zich voor ( Teamfunctie
d. Waar en op welk speelveld-gedeelte vindt e.e.a. plaats.

Een (team)tactische training bestaat meestal uit 3 fasen:
  1. De oriëntatiefase: De spelers kennis laten maken met het voetbalprobleem
  2. De oefen- leerfase: De spelers laten ontdekken en opties aanreiken om het probleem op te lossen
  3. De toepassingsfase: De spelers passen het geleerde toe
1. De oriëntatiefase
Groot partijspel om het voetbalprobleem bloot te leggen. Spelers bewust en/of onbewust oriënteren op het te trainen voetbalprobleem, de organisatie, de veldbezetting en de weerstanden. De spelers moeten het probleem in het spel herkennen. Zo weinig mogelijk situatief coachen, snel op gang brengen, observeren, corrigeren, observeren, corrigeren etc. Begeleidend coachen om de elementen van de probleembeschrijving te bewaken. De fase van oriënteren loopt over in de oefen-leerfase waar je de spelers gaat beïnvloeden.
 
2. De oefen-leerfase
De spelers in staat stellen om het voetbalprobleem op te lossen.
Als trainer - coach ben je actief ; situatief coachen, voordoen, spelers uitdagen/bevragen etc.
Geen over coaching! niet te vaak stop leggen en stopmomenten niet te lang laten duren

De fase van oefenen en leren loopt over in de volgende fase wanneer je ziet dat het voetbalprobleem door de spelers begrepen en opgelost wordt. Als trainer ga je dan minder beïnvloeden en stapt letterlijk en figuurlijk een beetje terug, zonder dat je dit tegen de groep zegt. Nu wordt het meer en meer een wedstrijdvorm die minder en minder onderbroken gaat worden. In deze fase moet je ook methodische stappen maken. 


3. De toepassingsfase
In de toepassingsfase moeten de spelers de voor het voetbalprobleem gevonden oplossing veelvuldig toe kunnen passen. Normaal gesproken begeleidend coachen. Situatief coachen hoogstens nog een enkele keer. Normale wedstrijdregels begeleidend coachen, controleren of het geleerde wordt toegepast

Definitie van tactisch trainen
Een trainer-coach werkt aan de voetbalontwikkeling van het team en de individuele spelers. Tactisch trainen is eigenlijk niets anders dan de uitvoering van de teamtaken in een van de teamfuncties systematisch te verbeteren. Dit alles is gebaseerd op de speelwijze die jij als trainer met je team wilt spelen. Een tactische training kan gegeven worden als teamtraining (hele team), linietraining, positietraining (b.v. samenspel r-vleugelverdediger met r-middenvelder) of individueel (b.v. de looplijnen van de spits verbeteren). Een exacte beschrijving van tactisch trainen is uiterst complex, wat voor de ene speler en trainer overkomt als een simpele afwerkvorm kan door de andere speler en trainer als een hoogstaande tactische vorm worden ervaren. Daarom is het niveau van een tactische training afhankelijk van de kennis van de trainer en het niveau van de spelersgroep.

Tip:
Let op met het blindelings kopiëren en uitvoeren van tactische oefenvormen. Als je als (beginnende)trainer een oefening tactisch niet kan weerleggen dan moet je hem niet uitvoeren. Probeer de oefenvormen te vereenvoudigen, zodat je hem altijd kunt vertalen naar je spelers. Dit is beter als denken dat je het allemaal al weet! En wees niet bang, door te werken van zeer eenvoudig naar moeilijk zul je zien dat jij je op tactisch gebied veel sneller zult ontwikkelen. (en je spelers dus ook). 

Voorbeelden tactische trainingen


Bronnen: opleidingen TC2/TC3/JVT knvb

gerelateerde pagina's