Persoonlijkheidstesten

Wat is een persoonlijkheidstest?
0
Een persoonlijkheidstest is een persoonlijkheidsvragenlijst (het woord 'test' is feitelijk niet correct) waarmee je jezelf beter leert kennen. De persoonlijkheidstest wordt ook wel karaktertest genoemd. Het is een soort psychologische test die het geheel van karaktertrekken dat aan de basis van het gedrag ligt blootlegt. De verschillen in persoonlijkheid van mensen bepalen de verschillen in reacties op bepaalde situaties.Het doel van een persoonlijkheidstest is dus het verkrijgen van inzicht in jouw persoonlijkheid. Dit tracht men te verkrijgen door een reeks vragen aan jouw te stellen. Door veel vragen te stellen tijdens de test, kan jij/men een beter beeld krijgen van jou als persoonlijkheid. 
Door de vele vragen probeert men te voorkomen dat je enkel in jou perceptie wenselijke antwoorden gaat geven. Jouw antwoorden worden vergeleken met een model of met de manier waarop anderen die vragen hebben beantwoord en geven een persoonlijkheidsbeeld en inzicht in je persoonlijkheidseigenschappen.

0
Tests op het internet
0
Het internet is bezaaid met tests. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat een test over. Zo zijn er tests die meten hoe spiritueel je bent. Of hoe goed je bent in bed. in welke mate je kan opschieten met je schoonmoeder. Enzovoort. Dit soort tests dien je met een stevige korrel zout te nemen. Als je een uurtje plezier wil beleven en de fun ervan inziet kan het invullen van zo'n test ook geen kwaad. Gevaarlijker zijn de persoonlijkheidstesten/psychologische testen die via een niet-officieel kanaal het internet worden op gesmeten.
Een verkeerde keuze van een persoonlijkheidstest is niet alleen zonde van je tijd maar kan er ook voor zorgen dat de conclusie/uitslag zeer onbetrouwbaar is en je onnodig in de problemen brengt. Wist je trouwens dat in Nederland iedere 'gek' die van zichzelf vindt dat hij geestelijk gezondheidsexpert is, zich psycholoog mag noemen? Vele testen die circuleren zijn trouwens niet valide en kunnen dus niet gebruikt worden.
Op deze pagina willen wij twee betrouwbare (al worden die ook door sceptici bekritiseerd, later meer) aan u voorstellen: De Myers-Briggs Type Indicator ofwel MBTI en de Big Five persoonlijkheidstest.
Verder raden wij iedereen aan om diepgaande psychologische tests niet via internet uit te voeren, ga daarvoor ALTIJD naar een erkend (sport)psycholoog.
Lees meer over tests op het internet bij:https://www.123test.nl/alles-over-tests/
0
De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®)
0

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is 's werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee je jezelf leert kennen. Het instrument is ontwikkeld door Katharina Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand op vier dimensies (zie afbeelding).
De MBTI geeft een indicatie van je gedragsvoorkeur, niet je kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 persoonlijkheidstypes.
Het is belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor  dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol. De toepassingsmogelijkheden van de MBTI zijn, mede door de constructieve benadering van de verschillen, zeer vele, waaronder: Individuele ontwikkeling, -  teambuilding en teamontwikkeling, - organisatieverandering, - communicatie verbeteren, - opleiding en loopbaanadvies, - relatieadvies. De officiële MBTI mag alleen worden toegediend, gescoord en geïnterpreteerd door gekwalificeerde professionals. Maar er zijn voldoende gekwalificeerde tests te vinden (zie onderaan deze pagina). Deze tests zijn allemaal vergelijkbaar (maar niet identiek) aan de MBTI test (de Myers-Briggs Type Indicator), het Jung Type Indicator en andere dergelijke instrumenten.

Wil je veel meer weten over de MBTI test bezoek dan onderstaande links0
De Big Five persoonlijkheidstest
o
De 'grote 5' vindt zijn oorsprong in de jaren 70 van de vorige eeuw. De naam van dit persoonlijkheidsmodel slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. De Big 5 theorie is onder psychologen algemeen geaccepteerd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort. The Big Five is een theoretisch neutraal model, gebaseerd op het voorkomen van persoonsbeschrijvende termen in de natuurlijke taal. In dit model worden individuele verschillen gegroepeerd in vijf onafhankelijke factoren, te weten: extraversie, altruïsme (vriendelijkheid), openheid (voor nieuwe dingen), consciëntieusheid (ordelijkheid) en neuroticisme (emotionele instabiliteit). De laatste twee eigenschappen worden als meest bepalend gezien voor het functioneren in een werksituatie. Het model wordt ook gebruikt om leiderschapsmodellen te
plaatsen. Een belangrijk kenmerk van de Big Five is dat de scores op de karaktertrekken normaal verdeeld zijn. Dat wil zeggen dat je volgens de test niet per se óf extravert óf introvert bent. Je kunt ook iets er tussenin zijn. Dit in tegenstelling tot MBTI waar je het een óf het andere bent.
Wil je veel meer weten over de Big Five test bezoek dan onderstaande links

New Cell
Kritische noten 
0

Na positieve klanken is het natuurlijk ook belangrijk om enkele critici over de persoonlijkheidstesten aan het woord te laten, we hebben er een paar voor u op een rijtje gezet.
"Zeg vaarwel tegen MBTI" de rage die nooit ophoud
Gepubliceerd en vertaald, 13 maart 2015 op http://www.kritischdenken.info

Een kritisch artikel over MBTI geschreven door Adam Grant (Professor psycholgie, Wharton school)


"De nachtmerrie van de persoonlijkheidstest"
Artikel geschreven door Ben Tiggelaar. Gepubliceerd 18 januari 2014 op www.nrc.nl


"Myers-Briggs Test (MBTI) is zinloos en schadelijk. En hier is waarom"
Artikel (met vele reacties) geschreven door Robbrecht van Amerongen. Gepubliceerd 30 september 2015 op Linkedin.


"MBTI Test (on) zinnig" https://aulongdescretes.wordpress.com/2015/10/06/mbti-onzinnig
Onderzoek persoonlijkheidsmodellen: Betrouwbaarheid en validiteit van theorieën en tests (123management.nl)
0
Test-Links

PDF
Onderzoek persoonlijkheidsmodellen: 
Sociaal wenselijk antwoorden en de Big Fife:
Literatuuronderzoek naar de invloed van sociaal wenselijk antwoorden 
door sollicitanten op de validiteit van persoonlijkheidsvragenlijsten: