Motivatie

Wat is motivatie?

Motivatie is de passie enthousiasme, verlangen, streven en werken wat je doet om je doelstelling tot stand te brengen. Het is de innerlijk kracht die ons de energie geeft om actie te ondernemen en streven naar ons doel los van externe voorwaarden.

Motivatie inspireert ons om onze doelen te bereiken en levert de energie en het doorzettingsvermogen dat we nodig hebben om te bereiken wat we daadwerkelijk willen. Het is de kracht die ons vooruit helpt ondanks eventuele problemen en obstakels.

Motivatie kan worden opgewekt door verschillende innerlijke of externe oorzaken, zoals begeerte, behoefte, plezier, boeken, films maar ook door andere mensen of externe gebeurtenissen. Het kan ook worden opgewekt door de wens om problemen op te lossen,  een uitzonderlijke (sport)prestatie te willen leveren, of door de wens om je omgeving en de situatie in ons leven te veranderen.


Motivatie is de passie, enthousiasme, verlangen, streven en werken wat je doet om je doelstelling tot stand te brengen. Het is de innerlijk kracht die ons de energie geeft om actie te ondernemen en te streven naar ons doel los van externe voorwaarden.

Een gemotiveerde sporter is iemand die gepassioneerd en enthousiast is om iets te doen of te bereiken. Deze persoon beschikt over enthousiasme, verlangen en ambitie om te doen wat nodig is zodat hij zal bereiken wat hij wil bereiken.

Motivatie is belangrijk voor het bereiken van grote doelen en het is ook van belang bij verschillende zaken in het dagelijkse leven. Zonder motivatie kom je s’ochtends je bed niet uit, zul je het huis niet schoonmaken, ga je niet naar je werk, geen eten koken of iets anders doen wat voor jou de moeite niet waard is.

Zoals je ziet  is motivatie één van de belangrijkste sleutels voor het bereiken van succes op alle gebieden van je leven. Vergelijk een student die de motivatie mist en nauwelijks studeert ten opzichte van een student die zeer gemotiveerd is en die veel tijd besteedt aan zijn studie. Ze zullen absoluut verschillende kwaliteiten krijgen. Zo is het ook in andere gebieden van het leven, in het zakenleven, sport, kunst etc. Talent heeft zijn voordeel maar een getalenteerd persoon zal zonder motivatie weinig bereiken in zijn leven.

Om gemotiveerd te worden moet je precies weten wat je wilt, over een sterk verlangen beschikken en bereid zijn om alles te doen wat nodig is om je doel te bereiken. Als je succes wil bereiken in je leven dan heb je motivatie nodig.

Bron: passages uit artikel wat is motivatie van veranderje.nl Lees hier hele artikelExtrinsieke en intrinsieke motivatie
We kunnen twee soorten motivatie onderscheiden. Dit zijn extrinsieke en intrinsieke motivatie.

Intrinsieke motivatie - willen
Je bent intrinsiek gemotiveerd wanneer je iets doet als je het zelf wilt en/of het leuk vindt om te doen. Dit vanuit je eigen behoeften, waarden en interesses. Intrinsieke motivatie ontstaat dus vanuit interne drijfveren. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn:
 • Werken/trainen omdat ze het zelf willen.
 • Worden van binnenuit geprikkeld om een taak uit te voeren.
 • Hebben vaak een beter concentratieniveau en leveren meer kwaliteit.
 • Zijn meer betrokken bij, en trots op, wat ze doen.
 • Zijn productiever en creatiever.
 • Hebben meer plezier in het uitoefenen van hun taak of sport.
 • Zijn beter in staat (zelf)sturing te geven aan hun taak, rol en sportcarrière.
Extrinsieke motivatie - moeten
Extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe bron. Je doet dus iets omdat het moet of omdat iemand anders het wil. Je kunt iemand b.v. extrinsieke motiveren door hem of haar te beloning of juist te straffen. Mensen die extrinsieke gemotiveerd zijn:
 • Werken/trainen omdat iemand anders het wil en/of werken/trainen door iets dan buiten henzelf worden aangezet.
 • De prikkels om iets te doen komen voornamelijk van buitenaf.
 • Zijn minder betrokken bij wat ze doen en maken meer fouten.
 • Zijn minder productief
 • Beleven minder plezier in het uitoefenen van hun sport
 • Hebben meer aansturing van derden nodig
De mate van motivatie s enigszins van het taalgebruik af te leiden. Iemand die zegt; "ik moet vanavond sporten", komt minder gemotiveerd over dan een persoon die zegt "ik wil sporten" of "ik ga sporten". Het woord 'moeten' klinkt alsof er met enige weerstand een sportactiviteit wordt beoefend. Beide vormen van motivatie kan tot resultaat leiden, maar als de beloning bij extrinsieke motivatie wegvalt dan wordt er meestal niet lang daarna met het sporten gestopt. Bij de intrinsieke motivatie zal je ook meer plezier aan je sport beleven.

Bron: artikel: verschil intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie van Patrick Schriel patrickschriel.nl Lees hier hele artikelHet beïnvloeden van motivatie

Motivatie ontwikkelt zich in drie fasen:

1. De behoefte erbij te willen horen
Erbij horen: de mens is zonder andere mensen geen ‘mens’. De mens heeft anderen nodig om zich veilig te voelen. Je voelt je veilig als anderen je herkennen en accepteren in hun omgeving. Acceptatie en herkenning voelen we als waardering van anderen.

2. Zich onderscheiden
Iemand die geaccepteerd wordt door andere mensen wil anders en beter zijn dan de mensen die hem geaccepteerd hebben. Anders zijn geeft een gevoel van eigenwaarde. Eigenwaarde is weten wie je bent en jezelf durven zijn. Zich onderscheiden is het streven naar erkenning en respect van anderen


3. Zich ontwikkelen
Ieder mens streeft naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Dit is de eigen wil om de eigen capaciteiten te ontwikkelen, onafhankelijk van wat anderen ervan vinden. Het zich ontwikkelen is het persoonlijk voordeel.

Ook uw eigen carrière als trainer doorloopt deze motivatieverandering. Als u net komt kijken zoekt u acceptatie en herkenning bij collega’s. Vervolgens wilt u zich onderscheiden door eventueel nieuwe dingen in de trainingen in te brengen of met nieuwe tactieken te werken. U bent dan op zoek naar erkenning en respect van collega-trainers. In het laatste stadium hebt u al veel ervaring en streeft u ernaar om een eigen stijl van trainen te ontwikkelen en te werken naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Uw positie ten opzichte van besturen, sporters, collega’s, zal dan ook anders worden

Inspelen op motieven

 

Bij alle gedragingen die een sporter doet, spelen bovengenoemde drie motieven mee. Belangrijk voor een trainer is dat hij inzicht heeft in welk motief op dat moment het meest belangrijk is. Alleen een trainer die de motieven van zijn sporters kent, kan die motivatie aanspreken. De sporter heeft een motief en de trainer speelt daarop in. De sporter wordt daardoor gemotiveerd om actie te ondernemen. Voor beginnende sporters is herkenning en acceptatie het belangrijkste motief. Gevorderde sporters willen zich onderscheiden. Een topsporter wil zijn capaciteiten ontwikkelen. 

De vraag die een trainer zich (hopelijk) vaak stelt, is: hoe kan ik de motivatie van mijn sporters beïnvloeden? De meeste gangbare benaderingswijzen zijn niet effectief. Wel zijn zogenoemde attributies bepalend.


Het blijkt uit onderzoek van de psycholoog Weiner in de jaren zeventig, dat het antwoord dat een persoon geeft nadat hij succes heeft gehad of gefaald heeft, een enorme invloed heeft op de motivatie.  Het antwoord dat gegeven wordt na het leveren van een prestatie, heet een attributie. Succes en falen worden voornamelijk toegeschreven (geattribueerd) aan vier factoren: bekwaamheid, inzet, taak moeilijkheid en toeval (geluk of pech). 

Attributies zijn dus factoren waaraan sporters hun sportresultaten toeschrijven. Omdat attributies de motivatie van een sporter beïnvloeden, is het voor de trainer van groot belang deze te bestuderen.
Bijvoorbeeld als u vroeger voor wiskunde een acht hebt gehaald voor een proefwerk, kunt u zich de volgende vraag stellen: hoe komt het dat ik een acht heb gehaald? Uw antwoord kunt u later vergelijken

Randvoorwaarden scheppen

Vaak zeggen succesvolle trainers dat er een paar dingen nodig zijn voor goed gemotiveerde sporters. ‘Als de organisatie goed is en er vertrouwen is, dát is belangrijk voor de motivatie.’ Randvoorwaarden kunnen de actiebereidheid verhogen (het werken voor elkaar in de ploeg), maar echt gemotiveerd is iemand die ondanks slechte randvoorwaarden, ervoor gaat. Motivatie komt eigenlijk altijd eerst en niet pas als er aan andere randvoorwaarden voldaan is. ‘Pas als ik weet waar ik speel en ik een contract heb en mijn spullen klaarliggen, dan pas ben ik gemotiveerd’. Dat kan dus niet.

Je kunt alleen een omgeving creëren, en de juiste voorwaarden scheppen, waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren. Maar vergeet daarbij niet dat mensen dingen doen, namelijk voor hun eigen redenen, niet voor die van een ander.

Bron:artikel van Rico Schuijers sportenkennis.nl open hier het hele artikel


 

Motiveren, dat doe je toch gewoon zelf! | Invloed van coachgedrag op motivatie van sporters

Door Carel Martens Gepubliceerd: 30 oktober 2012


Meer artikelen

Hoe krijg ik motivatie om te sporten: 10 Tips! Optimaal Sporten optimaalsporten.nl Lees hier
Motivatie en jezelf motiveren Rob Wuijster robwuijster.nl Lees hier
Sporten - Motivatie in vijf stappen Jesse van de Velde jessevandervelde.com Lees hier
Intrinsiek gemotiveerd raken om regelmatig te sporten drs.P. van Burken psychfysio.nl Lees hier
Top vijf kansen om jezelf te motiveren Blog sportja.nl Lees hier
Sportmotivatie kinderen Joan L. Duda jeugdvoetbaltips.nl Lees hier

Invloed van ouders en coaches op de motivatie van jeugdige topsporters Arjan de Wit waterpolo-opleidingscentrum.com Open hier
Vragenlijst waar de motivatie van sport en bewegen kan worden gemeten NISB kenniscentrumsport.nl Lees hier
         
   Bezoek ook onze Motivation index page