Wat is ActionType

Actiontype is een persoonlijkheidstypologie voor atleten en trainers die duidelijkheid biedt over hun voorkeursstijlen in o.a.: motoriek, leerstijl, concentratie en leefstijl. Het is een model die een coach in staat stelt om verbinding te leggen tussen lichaam en geest.

Geschiedenis in vogelvlucht

± 1923: Carl Gustav Jung publiceert zijn theorie van psychologische Types

± 1962 De theorie van Jung wordt toegankelijker gemaakt en ontdaan van enkele tegenstrijdigheden door de Amerikaanse Isabel Briggs Myers en haar moeder Katharine Briggs. Zij ontwikkelden de Myers-Briggs Type Indicator(MBTI) en beschrijven hierin 16 persoonlijkheidstypes.

± 1978 David Keirseyontdekt dat de zestien Types die Briggs & Myers onderscheidde in vier hoofdgroepen konden worden ondergebracht en noemde deze groepen 'temperamenten' Hij publiceerde zijn bevindingen in het boek 'Please Understand Me'. 

± 1998 David Keirsey, voltooid zijn werk en publiceert zijn magistrale werk 'Please Understand Me IIZo werd feitelijk ook de wetenschappelijke basis gelegd onder de oude temperamentenleer, want de vier temperamenten waar David Keirsey op stuitte, vallen globaal samen met de sanguinicus (SP), melancholicus (SJ), flegmaticus (NT) en cholericus (NF) die sedert Hippocrates al 2500 jaar onderscheiden worden.


/>
David Keirsey
Dit was belangrijk voor psychologen, want het nature-nurture-debat dat de psychologie zo lang in zijn onvruchtbare greep heeft gehouden, ging eindelijk een nieuw tijdperk in. leder mens is uniek, zeker, maar nature geeft aan groepen van mensen het onveranderlijke temperament waarin zij overeenkomen en nurture versterkt de aangeboren individuele verschillen die ieder mens nog unieker maken. 

Lees: Nature of Nuture: Hoe wordt een mens gevormdDe toepassing in de sport

Een groeiend aantal Een groeiend aantal specialisten ging wereldwijd aan de slag. leder van hen bracht zijn eigen invalshoek mee. Zo werden de temperamenten en Types onder andere verbonden aan leerstijlen, communicatiestijlen, interactiestijlen, taalgebruik, veranderingsbereidheid, stresshantering en conflicthantering. Zo ook borduurden vanaf 1992 de Action Type-pioniers Bertrand Théraulaz Ralph Hippolyte en later Peter Murphy (Nederland) voort op de ideeën van de grote namen in de wereld van Action Type. Zij ontdekten het verband met de motorische stijlen van sporters. Een andere naam die genoemd moet worden, is die van Jon Niednagel. Ook hij gebruikt ActionType voor topsporters, maar hij noemt zijn systeem Braintyping. En in 2005 voegde sportpsycholoog Jan Huijbers zijn psychologie van aandacht en concentratie toe aan Action Type.

Bron: passages uit action-type van schermwiki.nlLees hier het hele artikel
Lees ook:
The biography story of mbti Myers & Briggs typefinder.com Lees hier
About David Keirsey: The roots of Keirsey temperament theory keirsey.com Lees hier
Davis Keirsey fine-tuner van de vier temperamenten mypersonality.info Lees hier
Temperamentenleer - melancholisch - cholerisch - flegmatisch? infonu.nl Lees hier
ActionType in sports actiontypes.com Lees hier


Bezoek ook onze pagina: Persoonlijkheidstesten
Het ontstaan van ActionType® in Nederland

Peter Murpey introduceerde half jaren ’90 ActionType® in Nederland en richtte de ActionType Academy op. De voormalige volleybalcoach en prestatiemanager van NOC*NSF schrijft in 2006 samen met Jan Huijbers het standaardwerk "Totaalcoachen”. De 10e druk van het boek is in samenwerking met Bennie Douwes totaal gereviseerd met de nieuwste ActionType® inzichten en praktische voorbeelden verscheen in maart 2016 op de markt. zie hier
/>
De ActionType Benadering wordt in samenwerking met NLCoach door middel van een leergang onderwezen onder de naam Verhoog de coach-en trainbaarheid van jouw sporters met de ActionType benadering. Ook maakt ActionType® jarenlang deel uit van het curriculum Mastercoach in Sports scholing bij NOC*NSF. Inmiddels wordt ActionType® toegepast in tal van sporten en op hoog niveau ter ondersteuning van de coachstaf in onder andere voetbal, hockey, tafeltennis, schaatsen, wielrennen, zwemmen en paardensport. In 2017 viert de ActionType Academy zijn 10 jarig bestaan.

Voetbaltrainers over AcionType

Frank de Boer
FrankBoer
" In het werken met de spelers zijn we eigenlijk steeds bezig hun coach- en trainbaarheid te verhogen. Niet zo zeer het gedrag vormt daarvoor de insteek maar veel meer de talenten, overtuigingen en behoeften die daarachter voor een speler schuilgaan. ActionType is voor ons het hulpmiddel om verschillen hierin te begrijpen, erbij aan te kunnen sluiten en van daaruit te leiden. Het inzicht in de voorkeuren geeft op een praktische manier helderheid in aspecten die zowel op als buiten het veld herkenbaar zijn. Ook in de teamdynamiek, het verbinden van spelers en coachstaf vormt het voor ons een onmisbaar instrument.”


Foppe de Haan
Foppe de Haan
"Als hoofdcoach bij SC Heerenveen werkte ik al met ActionType en dat deed ik ook bij Jong Oranje. Ik had er behoefte aan meer inzicht in mijn spelers en mijn begeleidingsteam te krijgen om beter te kunnen coachen en beslissingen te nemen. Het systeem van ActionType verbaast mij steeds weer in positieve zin. De informatie is valide, accuraat en direct toepasbaar.”

Meer sportcoaches over ActionType®: actiontype.nl/testimonialsMeer informatie
We hebben artikelen en links voor u verzameld over ActionType, zie onderaan deze pagina. Maar voor alle ins and outs over ActionType® Nederland verwijzen wij u graag door naar de website van ActionType-Academy waar u echt alles kunt vinden over deze unieke benadering van trainen en coachen. Open de website door op onderstaande banner te klikken.


Leergang praktisch trainen en coachen met ActionType®

Op donderdag 11, 18 mei, 1, 15 en 22 juni 2017 organiseert NLcoach in het het Anky Education Center in Erp de leergang praktisch trainen en coachen met ActionType. Alle bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen om 21.00 uur. De cursus wordt verzorgd door Peter Murphy en Bennie Douwes.

Wil jij opgeleid worden tot een ware Totaalcoach waardoor je als een gildemeester zowel één op één als in teams maatwerk leert verrich­ten: lees dan hier
Foto: eigendom NLcoach


Links, artikelen & info ActionType

Artikelen web

Verslag begeleiden met de principes van ActionTyp vvtt.nl redactie 08-01-2010 Lees hier
5 vragen aan Peter Murpey: Coach van de coaches sportknowhowxl.nl Leo Aquina 30-10-2012 Lees hier
Peter Murpey 'Soms meer therapeut dan bondscoach' nrc.nl Hans Klippus 17-08-1990 Lees hier
Artikel over de presentatie van het boekTotaalcoachen volkskrant.nl Jan Volkers 20-09-2006 Lees hier
De rol van individuele optimalisatie in sporttraining sportknowhowxl.nl Peter Murpey/Douwens 2015 Lees hier

Downloads

'Hippocrates had toch gelijk' Lezing over temperamenten janhuijbers.nl Open hier

Vragenlijst ActionType (actiontype bepalen) knkb.nl Open hier

Themanummer ActionType® (vakblad Visie 80 pagina's) jvdbkorfbaltraining.nl Open hier
Aan hun bewegen herken je de spelers (interview sportpsycholoog met Rianne van Strien) coach2score.nl Open hier
Het verhogen van de coach/trainbaarheid van de renner d.m.v. actiontype (presentatie Peter Murpey) knwu.nl Open hier
CIOS docentendag: workshop ActionType cios.nl Open hier
De rol van individuele optimalisatie in sporttraining 359.tennis Open hier
Leergang praktisch coachen in de sport met actionType (2008) heartmathbenelux.com Open hier
Meer artikelen
In het blad "Coachen” zijn 20 afleveringen verschenen van "Murphy’s masterclass”. Op actiontype.nl zijn ze te downloaden Open hier
Meerdere artikelen over ActonType bij docplayer.nl Open hier
Artikelen over actiontype bij yumpu Open hier

SlideShare/SlidePlayer