Periodisering tussen trainingsmethoden

De coach is primair verantwoordelijk voor de gezondheid van de sporters/voetballers!

Bedoeling periodisering: vergroten kans op het winnen van de wedstrijd(en). door:
 1. planmatig / structureel teamtactisch het team (spelers) beter te maken.
 2. planmatig / structureel voetbalconditioneel het team (spelers) beter te maken.
Periodisering tussen VC-eigenschappen voor snel herstellen (vaker handelen en volhouden vaker handelen):
 1. Eerste trainen op omvang (capaciteit).
 2. Daarna op intensiteit (vermogen). Dus: 1. Eerst herstelcapaciteit (HC). 2. Daarna pas herstelvermogen (HV).
Opbouw tussen trainingsmethoden voor snel herstellen (vaker handelen en volhouden vaker handelen):
 1. Extensieve duurtraining (ED) → herstelcapaciteit.
 2. Intensieve duurtraining (ID) → herstelcapaciteit.
 3. Extensieve intervaltraining (EI) → herstelvermogen.
Periodisering tussen VC-eigenschappen voor explosiviteit (beter handelen en volhouden goed handelen)
 1. Eerste trainen op omvang (capaciteit).
 2. Daarna op intensiteit (vermogen). 
Dus:1. Eerst explosieve capaciteit (EC). 2. Daarna pas explosief vermogen (EV).
  Tijdens begin voorbereiding en eerste twee weken van elke cyclus eerst snelheidsvoorbereidende vormen.
  Snelheidsvoorbereidende vormen:
  6 x 60 meter versnellen tot 60% met 60" rust
  7 x 50 meter versnellen tot 70% met 50" rust
  8 x 40 meter versnellen tot 80% met 40" rust
  9 x 30 meter versnellen tot 90% met 30" rust
  10 x 20 meter versnellen tot 100% met 20" rust

  Opbouw tussen trainingsmethoden voor explosiviteit (beter handelen en volhouden goed handelen):


  1. Snelheidsvoorbereidende vormen.
  2. Herhaald kort sprintvermogen (HKS) → explosieve capaciteit.
  3. Versnellingsvermogen (VV) → explosief vermogen.
  4. Startsnelheid (SS) → explosief vermogen.  Methodische stappen trainen vaker handelen / snel herstellen: Methodische stappen trainen explosiviteit:
  1. Duur van de arbeid vergroten.
  2. Aantal herhalingen vergroten.
  1. Aantal herhalingen vergroten.
  2. Aantal series vergroten.
  3. Duur van de arbeid vergroten.
  De wet van de duurzaamheid:
  1. Als voetbalconditie rustig wordt opgebouwd, zal het slechts langzaam weer verdwijnen op het moment dat er minder wordt getraind.
  2. Een snelle opbouw leidt ook tot een snelle afname van de voetbalconditie bij bijvoorbeeld vakantie of blessures.


  Stappenplan
  1. Aangeven wanneer we trainen (welke dagen) + wanneer oefenwedstrijd / bekerwedstrijd / competitiewedstrijd.
  2. Weken met 2 wedstrijden neutraliseren – niet conditioneel trainen.
  3. Weken benoemen 1e week van de 1e cyclus 1.1 etc.etc.
  4. Invullen v.d. trainingen en vervolgens verder uitwerken.

  Periodiseren eenvoudig 2 - 3 trainingsmomenten vast

  Periodiseren complex >6 trainingsmomenten moet: flexibel
  1. inplannen van de wedstrijden
  2. inplannen van de trainingen
  3. weken met 2 wedstrijden neutraliseren
  4. cyclus en weken benoemen
  5. laatste training voor wedstrijd teamtaktisch (TT)
  6. inplannen overload prikkels (VCT training)
  7. uitvoeren van nulmetingen - voorbereiding
  8. invullen van de trainingen per dag ((HT) - VCT - TT)

   

  1. inplannen van de wedstrijden
  2. inplannen van hersteltrainingen (24 uur)
  3. inplannen vrije dag(en)
  4. weken met 2 wedstrijden neutraliseren
  5. cyclus en weken benoemen
  6. laatste 2 trainingen voor wedstrijd teamtaktisch • laatste training VsVr (vormspanning) • één na laatste training underload moment
  7. inplannen overload prikkels (VCT training) – 1e training na vrije dag nooit VCT – bepalen trainingsmomenten per dag – tijd tussen W en VCT zo lang mogelijk
  8. opbouw SNVB - voorbereiding
  9. uitvoeren van nulmetingen - voorbereiding
  10. invullen van de trainingen per dag.
  Voorbeelden
  Bron:Opleidingen TC3 en TC2 KNVB
   Tactische periodisering