Periodisering in praktijk
0
Hoe was het ook al weer?
Op deze website zijn de diverse trainingsmethoden en trainingsvormen beschreven, maar voor alle duidelijkheid nog even alles op een rijtje: Aan de basis van het fysieke prestatievermogen van elke sporter staan de grondmotorische eigenschappen. Voor het trainen van de motorische eigenschappen bestaan specifieke trainingsmethoden. De trainingsmethoden kunnen worden toegepast in drie verschillende trainingsvormen: 1.- de algemene training, 2.- de specifieke training, 3.- de wedstrijdtraining. Dan vindt de structurering plaats, het samenstellen van je training en dan de uitvoering van je training en tenslotte je evaluatie. (zie afbeelding hieronder)Mesocyclus (de perioden in praktijk)
0
1. De voorbereiding
Naargelang het niveau kan deze periode 5 tot 7 weken duren. Op een hoger niveau worden er vaak in de eerste week verschillende tests gedaan.In deze cyclus wordt eerst de omvang (capaciteit) getraind en stappen daarna over naar intensiteit (vermogen) De laatste week van de voorbereiding is een actieve herstelweek. Deze tapering-off fase (rustige trainingen) buit de supercompensatie volledig uit.
Plan uw wedstrijden en trainingen zodanig dat de overload trainingen niet net na een wedstrijd vallen. Geef bij voorkeur de dag na de wedstrijd een hersteltraining, of laat de spelers op een rustig tempo uitlopen.
0
Seizoensvoorbereiding in het amateurvoetbal
Sinds de invoering van de gescheiden zomervakanties,(in Nederland) en de (te) vroege start van de amateurcompetitie, is het er voor de amateurtrainer niet gemakkelijker op geworden om een optimale voorbereiding te plannen.
(Zie voorbeeld hieronder 2016)


Zeker in het lagere amateurvoetbal mag je van je spelers niet verwachten dat ze hun welverdiende vakantie opofferen of verplaatsen omdat anders jouw periodiseringsmodel in gevaar komt. Daarom is het zinvol de vrije periode voor de vakantie te benutten.
We nemen in bovenstaand tabel het voorbeeld van Zuid, 'vakantie van 08 augustus t/m 26 augustus' je zou dan de voorbereiding op de volgende manier kunnen plannen: (zie hieronder)

Is dit een ideale situatie? Nee zeker niet, maar je hebt wel een basis gekweekt in de eerste drie weken, mits je spelers bereid zijn hun basis(conditie) tijdens hun vakantie te onderhouden. Gaan ze tijdens hun vakantie twee weken in de kroeg zitten, dan kun je in week 4 weer van voren af aan beginnen. Hoe je het wendt of keert, je voorbereiding zal in deze situatie altijd moeten doorlopen in de eerste wedstrijdperiode. In bovenstaande tabael is dit maar een week, begin je later bijvoorbeeld op 22 augustus dan zal de voorbereiding wel drie tot vier weken moeten doorlopen in de eerste wedstrijdperiode. Daarom is een goede conditionele periodisering (zeker in deze situatie) ook afhankelijk van de bereidheid en mentaliteit van je spelersgroep. De kunst van de trainer is om je spelersgroep te blijven observeren en de wisselende situaties te analyseren en waar nodig je planning steeds aan te passen. 
0
2. 1e wedstrijdperiode
Deze periode loopt van 16 tot 20 weken. Men moet pieken naar de eerste wedstrijd. De tapering-off week (rustige trainingsweek) heeft ervoor gezorgd dat het vormpeil is gestegen. De weken beginnen opnieuw in de (microcyclus) weken 1 t/m 4 (blokmethode) of 1 t/m 6 weken golfmethode. Bij twee wedstrijden in de week moet men de weekplanning een week uitstellen. In deze week gaat men de conditie gewoon onderhouden.
3. De winterstop
Deze periode loop van een tot vier weken (afhankelijk van het niveau) Op een hoger niveau zou je hier de tests kunnen herhalen.
Train je door in deze periode, hou dan de intensiteit zeer laag en de omvang hoog, zodat het lichaam voldoende kan herstellen voor de start van de 2e competitiehelft.
4. 2e wedstrijdperiode
Deze periode loopt eveneens van 16 tot 20 weken en deze wordt op dezelfde manier ingedeeld als de 1e wedstrijdperiode
5. Zomerstop/vakantie
Naargelang het niveau duurt deze periode ± 3 tot 7 weken. Een week na de laatste competitiewedstrijd zou u tests kunnen afnemen om het individueel trainingsprogramma te bepalen voor de inloopperiode. Echte rust is hier toegestaan om de speler mentaal te ontspannen.
6. Inloopperiode 
Deze duurt 2 tot 3 weken. Hier kan de speler andere sporten beoefenen (zwemmen-tennis-fietsen enz.)
0
Trainingsperioden amateurvoetbal
Zoals al aangegeven bij de seizoensvoorbereiding is het voor een trainer in het amateurvoetbal niet makkelijk om de klassieke trainingsperiodes aan te houden. Een amateurtrainer (zeker op een lager niveau) moet in zijn trainingsplanning steeds meer rekening houden met externe factoren.
Zo is de trainer afhankelijk van de accommodatie (wel of geen kunstgras) en spelen de steeds meer voorkomende afgelastingen een grote rol.
Daarom is de voorbereiding op de 2e seizoenshelft (in bovenstaande perioden) ook overslagen, want moet je door afgelastingen (najaar) in januari al weer vroeg aan de bak om inhaalwedstrijden te spelen, waardoor je voorbereiding op de 2e seizoenshelft een probleem wordt?. Of zijn er in de maanden januari/februari zo'n extreme weersomstandigheden dat er bijna geen wedstrijden worden gespeeld? Bij vele afgelastingen in de maanden januari/februari dan wordt het resterende programma samengepakt, waardoor je in de maand april te maken krijgt met (meerdere) midweekse wedstrijden. Ook hier geldt, dat het de kunst is van de trainer om goed met deze wisselende situaties om te gaan en waar nodig je planning steeds aan te passen.


Periodiseringsmethoden
Op de pagina 'algemene periodisering' heeft u kunnen lezen dat er in de sport diverse periodiseringsmethoden bestaan.
Binnen het voetbal is er veel onderzoek gedaan naar periodisering. In Nederland en België zijn 'de blokmethode' en de 'golfmethode' de bekendste en worden deze twee methoden het meest gehanteerd.
0
Blokmethode:
De blokmethode volgens Drs. Raymond Verheijen
Voor meer info zie boeken: "Handboek Voetbalconditie, "Football Periodisation", "Het periodiseren van voetbal (amateurvoetbal)
  • Blokmethode: binnen één van één mesocyclus één soort conditionele prikkel geven. Bijvoorbeeld: Week 1: extensieve duur, - Week 2: intensieve duur, - Week 3: extensieve interval enz.Golfmethode:
De golfmethode volgens Jan van Winckel = trainer-wetenschapper- physical coach (België))
Voor meer info zie boek: "Voetbalconditie"
  • Golfmethode: binnen één week van één mesocyclus meerdere soorten conditionele prikkels geven. Bijvoorbeeld: snelheid, interval en intensieve duurtraining binnen 1 week aan bod laten komen.


De blokmethode in praktijk
Binnen de blokmethode trainen wij eerst op omvang (capaciteit) en gaan daarna over naar intensiteit (vermogen).
Dus eerst explosieve capaciteit, herstelcapaciteit en daarna explosief vermogen, herstelvermogen.
Capaciteit = hoe lang je een inspanning kunt volhouden
Vermogen = de hoeveelheid energie die per seconde door de spieren kan worden vrijgemaakt.
D.w.z. hoe hoger het geleverde vermogen, hoe sneller we lopen, hoe hoger we springen enz.
0
In de blokmethode worden bepaalde vormen van conditietraining weken na elkaar getraind.
We onderscheiden 2 cyclussen. De 6-weken cyclus tijdens de voorbereiding en de 4-weken cyclus tijdens de wedstrijdperiode


Periodisering tijdens één training
Niet

Wel
De golfmethode in praktijk
0
Binnen éénzelfde week meerdere vormen van conditietraining ook binnen dezelfde training meerdere verschillende conditionele prikkels.
0
De 6-weken cyclus (zowel in de voorbereiding als in de wedstrijdperiode)
In de golfmethode gaan we uit van gelijkwaardige cycli's die we zowel in de voorbereiding als in de wedstrijdperiode hanteren.Periodisering jeugdvoetbal  

Voor het jeugdvoetbal zou men vanuit bovenstaande indelingen/methoden ook een plan kunnen opstellen rekening houdend met:
  • Schoolvakanties
  • Schoolonderzoeken/examens
  • Wedstrijdschema competitie 
  • Voorjaar en najaar-competitie (lager niveau)
Voor de jongere jeugd kan het trainingsjaar gemakkelijk in vier perioden ingedeeld worden.
  • De eerste periode: september - oktober: tot aan de herfstvakantie
  • De tweede periode: november - december: tot aan de kerstvakantie
  • De derde periode: januari - februari: tot aan de voorjaarsvakantie
  • De vierde periode: maart - april: tot einde van het seizoen
0

 

Bij de jongere jeugd kan de trainer vaak beter met een wat kortere termijnplanning werken. Soms komen er nieuwe kinderen bij de club en ook komt het voor dat om bepaalde redenen kinderen moeten doorschuiven naar een ander team. Wanneer de indeling in vier perioden voor de jongere jeugd goed werkt, dan zal de technische commissie van een vereniging mogelijk ook voor oudere jeugd met vier perioden willen werken. Dat is in de praktijk goed realiseerbaar. Door het jaar te verdelen in een aantal perioden en voor elke periode duidelijk doelstellingen te omschrijven is het makkelijker om trainingen samen te stellen. Het is voor de trainer duidelijk waarop te concentreren tijdens de training.
 Tactische periodisering