Het opstellen van een Trainings(periodiserings)plan 

1. De voorbereiding op het plan

1.1  Waar begin ik? (Organisatie, accommodatie, kalender)
Het is belangrijk om ruim op tijd (april/mei) de verwachte situatie van je (nieuwe) club goed in kaart te brengen. Hier gaat het met name om  de personele bezetting van de technische staf, de tijd van trainen, het beschikbare trainingsmateriaal, de accommodatie het kalenderjaar. 
Dit doe je, om niet halverwege het seizoen vast te lopen in je trainingsplanning. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Hoe is de invulling van de technische staf: is er een assistent-trainer, keeperstrainer, looptrainer, verzorger/fysiotherapeut, teammanager aanwezig? enz.
 • Hoe is de accommodatie: heb je een half, heel veld of twee trainingsvelden tot je beschikking? Is er kunstgras aanwezig om te trainen? Hoe ligt het trainingsveld erbij (gras) kan je veel trainings-afgelastingen verwachten? Wat zijn de (training)alternatieven bij afgelasting? Kunnen we in de winter bij extreem weer gebruik maken van een sporthal? enz.
 • Wat zijn de trainingsdagen en tijden? Op welke dagen kunnen we nog meer gebruik maken van de trainingsvelden, bijvoorbeeld vrijdag, zaterdagmorgen? enz.
 • Wat zijn de mogelijkheden om extern te trainen?, denk dan aan bezoek fitnesscentrum/krachthonk/loopbaan of het plannen van een trainingskamp enz.
 • Wat zijn de mogelijkheden om buiten het voetbal om activiteiten te organiseren (wat zijn de financiële mogelijkheden)
 • Inventarisatie trainingsmateriaal, wat moet er bijbesteld worden?

1.2  Jaarkalender
 • Wanneer beginnen de bekerwedstrijden?
 • Wanneer is de start van de competitie?
 • Hoe is de wedstrijdplanning (KNVB) komend seizoen?
 • Wat zijn de voetbalvrije periodes?
 • Wanneer valt de bouwvakvakantie en de vakantieperiodes van de scholen? 
 • Wanneer nodigen we de spelers voor het nieuwe seizoen uit?
 • Wat zijn de geplande vakanties van de spelers en technische staf
1.3 Overleg technische staf
Nadat je de organisatie/accommodatie en de jaarkalender (voor jezelf) goed in kaart hebt gebracht organiseer je een bijeenkomst met je technische staf. In deze bijeenkomst leg je het kalenderjaar op tafel en voer je overleg met je met je stafleden. In dit overleg wordt dan de trainingsplanning besproken en leg je jouw manier van werken uit. De belangrijkste doelstelling van deze bijeenkomst is: om een werkplanning te maken en duidelijkheid te verschaffen over de bevoegdheden en taken van je stafleden. 
Tevens wordt besproken hoe de samenwerking tussen de stafleden moet gaan verlopen, om samen op een structurele manier de kostbare trainingstijd zo maximaal te benutten.

1.4 Opstellen periodiseringsplan, de volgende stappen
Nadat duidelijk is hoe en wanneer je overige stafleden jouw bijstaan op het trainingsveld ga je verder met het opstellen van het periodiseringsplan dit komt tot stand aan de hand van de volgende stappen:
 • Vaststellen van de beginsituatie van je spelers (niveau, leeftijd, conditioneel, mentaal, tactisch)
 • Vaststellen van de beginsituatie van de individuele speler
 • Bewegings- en belastinganalyse van het voetbal met aandacht voor de motorische eisen (Snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie)
 • Formuleren van de fysieke (conditionele, technische, tactische en mentale) doelstellingen voor de spelers
 • Vaststellen van de prestatiedoelen op korte, middellange en lange termijn
 • Indeling van het seizoen in perioden
 • Keuze van de te gebruiken trainingsmethoden of voetbalspecifieke trainingsmethoden
 • Verdeling van trainingsmethoden over de verschillende perioden (accentueren)
 • Trainingsprincipes zoals overload, afwisselend belasten, tapering off(rustig trainen) etc. verwerken in de mesocyclus
 • Uitwerken van de microcyclus
 • Uitwerken van de training(en) en de dosering daarvan
2. De Cyclische organisatie 
Het trainingsplan vormt een onderdeel van een meerjaren(beleids)plan. Van hieruit kan worden toegewerkt naar de planning voor één training. Het jaarplan wordt gesplitst in meerdere perioden die zich achtereenvolgend kunnen herhalen.
0
2.1 De (voorlopige) jaarkalender indelen in perioden
Hierboven een voorbeeld van een (voorlopige) voetbaljaarkalender. In deze tabel is uitgegaan van een poule van 14 teams (26 competitiewedstrijden). Ook de vastgestelde beker- en oefenwedstrijden + het aantal trainingen per periode staan hier op vermeld.

2.2 Het seizoen indelen in de blok of golfmethode
Nadat je de jaarkalender hebt gemaakt, ga je verder om het hele seizoen in te delen in het periodiseringsmodel naar jou keuze, de blok of de golfmethode (zie hieronder). In de golfmethode krijg je met een cyclus van 6 weken, te maken met een overgangsperiode. Deze periode kun je gebruiken om de intensiteit iets terug te nemen en de omvang (door rustige trainingen) iets op te voeren. (zie afbeelding rechts hieronder).2.3 De periode indelen in weken
2.4 De weken indelen in trainingsdagen2.5 De training
TRANINGVOORBERINGSFORMULIER Trainershoekske.pdf


Gebruik een logboek
Hier rechts vindt u een (seizoen)logboek van de KNVB wat u kunt gebruiken voor uw jaarplan. 

Of download een zes-weken planning:

 

Tip van Jelmer Siemons http://www.start2move.nl

"Gebruik het periodiseringsmodel slechts als richtlijn”


Gezond verstand is het halve werk.
Ik raad trainers altijd aan om zich niet volledig te baseren
op een conditioneel model op papier, maar zelf te kijken
naar wat het team nodig heeft en hoe dat is te trainen.
De conditionele uitdagingen verschillen per team.
Elke leeftijdsgroep en speelstijl vraagt om andere conditionele accenten.
Wat voor prikkel hebben de spelers nodig om te spelen
op de manier die van hen gevraagd wordt?

Het is al enorme winst om over deze vraag überhaupt na te denken.

Jelmer Siemons http://www.start2move.nl/blog/wat-is-voetbalconditie

 Tactische periodisering