Het organiseren van een teamuitje
Wil je een dagje uit met je team?  Voor de kinderen een hoogtepunt in het voetbalseizoen. Maar ouders zien naast het plezier ook de gevaren: valpartijen, verkeersongelukken, onvoldoende begeleiding. Een goede organisatie neemt veel onrust en zorg weg. Op deze pagina vindt u informatie en tips voor het organiseren, begeleiden en slagen van een teamuitje met (jonge) kinderen.

Begin op tijd met de voorbereiding


 • Begin ruim op tijd (najaar) met de voorbereiding van je teamuitje (op het einde van het seizoen).
 • Overleg op tijd met de ouders over de data van het teamuitje en zet deze dag vast in de agenda's.
 • Stel een commissie samen die het teamuitje mee willen organiseren
Bespreek op de eerste samenkomst de volgende vragen:
 • Wat is de doelstelling van ons teamuitje?
 • Wat willen we gaan doen?
 • Hoeveel kinderen gaan er (in principe) mee?
 • Hoeveel begeleiding hebben we daar bij nodig?

Een goede verhouding is 1 begeleider op 3 à
4 kinderen (onderbouw) 1 begeleider op 5 à 
6 kinderen (bovenbouw) 
Tips


1. Wat is het doel?
Wat is het doel van het teamuitje, alleen plezier of wil je het combineren met andere (educatieve) activiteiten?

2. Kies een top 3
Kies een top 3 van leuke teamuitjes en vraag informatie aan over deze 3 uitjes.
Hierdoor is er altijd wel een programma beschikbaar op de gewenste datum.
3. Informatie ouders
Licht alle ouders ruim van tevoren in over de datum (zodat ze regelingen kunnen treffen als ze zich willen opgeven als begeleider)

4. Zorg voor up-to-date info
Zorg voor up-to-date informatie over de vorderingen van het organiseren van het teamuitje. Dit kan d.m.v. een website of nieuwsbrief.

5. Werving begeleiding 
Er moet bedacht worden hoe ouders worden geworven. Wordt het een inschrijflijst (wie het eerst komt, die het eerst maalt) of gericht ouders vragen (op welke criteria: ouders die vaak helpen, ouders voor wiens kinderen het beter is?)? Welke methode u ook kiest, bedenk van tevoren een constructie die jaren meegaat. Met een duidelijk beleid, met goede argumenten en heldere criteria, voorkomt u onrust onder ouders.

6. Laat de trainer/coach (coördinator) de groepsindeling maken
De groepsgrootte hangt af van leeftijd en reisdoel. Bij de onderbouw adviseert men 1 begeleider op 3 à 4 kinderen (onderbouw) en 1 begeleider op 5 à 6 kinderen (midden en bovenbouw) 
Trek in groepjes van twee op. Wanneer één begeleider weg moet vanwege een calamiteit, neemt de ander het over. 

Het bevoegd gezag van de vereniging (= het bestuur) heeft de eindverantwoording voor het teamuitje. 
Er is een goede reisverzekering. Verzekeringsmaatschappijen bieden speciale groeps- en/of reisverzekeringen.

7. Zorg voor veilig vervoer
Per bus

Sinds 1 januari 2004 heeft ieder kind (vanaf 4 jaar) recht op een eigen zitplaats. Het is dus niet meer mogelijk meer kinderen te vervoeren dan er stoelen zijn. Het is belangrijk om van tevoren een aantal punten op een rij te zetten:
 • Hoe laat bestel je de bussen? Hoeveel eerder dan vertrek staan ze klaar?
 • Wat is een veilige parkeerplek in de buurt van het sportpark?
 • Waar kunnen ouders veilig uitzwaaien en opwachten? 
 • Verzamel de kinderen eerst in de kantine en geef afwezigen door aan de coördinator. 
 • Zet in de (elke) bus ten minste één begeleider die het aantal kinderen telt. 
 • Vaak wordt vrij gelaten wie waar gaat zitten; kan dit niet dan beslist de begeleiding.
 • De regels en wensen van de chauffeur worden nagevolgd. Er mag niet gelopen worden in de bus. De begeleiders zijn toezichthouders van hun groepje.
 • Zorg dat in elk geval 1 of 2 auto’s meegaan met begeleiders (voor noodgevallen). 
 • Geef routebeschrijving en telefoonnummer van de coördinator aan de begeleiders per auto (voor het geval ze de bus kwijtraken). Met eigen auto's
 • Geef iedere bestuurder een routebeschrijving.
 • Moeten de bestuurders ergens parkeergeld betalen? Krijgen zij dat vergoed? Wie regelt het parkeergeld?
 • Maak met de bestuurders afspraken over het in- en uitstappen om ongelukken te voorkomen.
 • Er wordt niet in colonne gereden maar er worden afspraken gemaakt over de te rijden route en eventuele rustplaatsen.
 • Zorg voor spuugzakjes.
 • Geef bestuurders het telefoonnummer van de coördinator, voor het geval van pech of andere onverwachte situaties. 
 • Ouders die rijden moeten een inzittenden- ongevallenverzekering hebben.
 • De leerlingen op echte zitplaatsen plaatsen (niet meer kinderen dan zitplaatsen met autogordels) 
 • Kinderen onder de 12 jaar en/of korter dan 150 cm niet naast zich op de passagiersplaats plaatsen (vanaf 1 juli 2005 is de EU-norm 135 cm, omdat in steeds meer auto’s de hoogte van het schuine gordeldeel verstelbaar is)
 • Erop toezien dat de kinderen de autogordels gebruiken. 
8.  Afspraken veiligheid
Natuurlijk hoeft de begeleider de oudere kinderen niet continu aan de hand te houden. Maak afspraken: over een half uur bij het restaurant en tot dan alleen in dit gedeelte van de speeltuin/het park.
Laat begeleiders (zeker bij de jongere kinderen) altijd een oogje in het zeil houden! Maak duidelijke afspraken over regels, hoe die worden gecontroleerd en stel ook alle ouders hiervan op de hoogte. 

9. Neem voorzorgsmaatregelen, want veiligheid staat voorop
Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar met goede voorzorgsmaatregelen sommige wel.

 • Er is een goede reisverzekering.
 • Er is minstens één begeleider met EHBO-diploma.
 • Iedereen weet waar en met welk telefoonnummer de EHBO-post te bereiken is.
 • De begeleiders hebben elkaars telefoonnummer en die van de coördinator.
 • De begeleiders hebben materiaal voor kleine ongelukken: pleisters, jodium, zalf tegen insectenbeten.
 • De begeleiders weten van eventuele medicijnen, allergieën en diëten van kinderen.
 • Oudere kinderen zetten een ‘noodnummer’ (coördinator of EHBO-post) in hun mobiel. 
Instructie aan de begeleiders
 • De begeleiders krijgen de namen van de leerlingen in hun groepjes op papier.
 • De gedragsregels worden van tevoren doorgesproken en op papier meegegeven.
 • Een plattegrond van het park wordt, indien mogelijk, bijgevoegd.
 • De begeleiders weten waar de centrale post/het verzamelpunt is.
 • De begeleiders zijn de hele dag verantwoordelijk voor hun groepje.
 • In bijzondere gevallen melden zij zich bij de centrale post of de coördinator.
 • De begeleiders blijven, in hun ‘pauze’ verantwoordelijk voor hun groep. 
 • De begeleiders melden bij thuiskomst de groep bij de coördinator of trainer af.
Instructie aan de kinderen
 • Blijf bij je groepje.
 • Luister naar je begeleider.
 • Ga nooit met iemand mee.
 • Houd je aan de afgesproken regels
 • Ga niet van het park/de bestemming af.
 • Ga respectvol om met elkaar en met anderen. 
 • Weet waar de centrale verzamelpunt is en zorg dat je er ook op de afgesproken tijd bent. 
 • Afval gaat in de afvalbak. 


Wat moeten we meenemen
Begeleiderskaarten met informatie - Adressen en telefoonnummers ouders - Alarmnummers - Reisverzekering - Adres en telefoonnummer dokter - Evenementenverzekering - Medische bijzonderheden leden -
Paspoort/persoonsbewijs (indien nodig) - Routebeschrijving - Plattegrond - Geldpas -  EHBO doos - Creditcard - Medicijnen - Telefoonkaart - Fototoestel - Parkeergeld/ chipkaart GSM telefoon - Batterijen - Reserveringspapieren - Spuugzakjes - Entreekaarten - Afvalzakken - Vervoersbewijzen

Voor het overzicht is het handig als alle kinderen en begeleiders eenzelfde kleur bovenkleding (sweater/-tshirt) dragen en/of elk groepje met begeleider een eigen kleur sticker draagt. 

Houd rekening met de jongste kinderen door:
 • Een korter programma, een ander reisdoel
 • Geen pretpark, maar een overzichtelijke speeltuin of kinderboerderij.
 • In elk geval zonder open water
 • Meer begeleiders, dus kleinere groepjes (3 per groepje)
 • kinderen mogen bij hun eigen ouder in de groep
 • Naamstickers met naam van de school en een 06- nummer van de begeleider/coördinator (voor verdwaalde kinderen)
 • Geen uitje maar een activiteit op het sportpark

Na afloop (denk nu al aan volgend seizoen)

Na afloop van het teamuitje noteert de commissie wat er goed liep en wat volgend jaar zo moet blijven. Maar vooral ook de punten waarop het misliep, of waar iets te verbeteren valt. Dit is belangrijk voorwerk voor de volgende commissie. Het kan een goed idee zijn om eens een peiling onder de ouders te organiseren om te weten komen hoe zij het teamuitje ervaren. Vraag dan bijvoorbeeld naar de mening over bestemming, financiën en begeleiding.
Ook kunt u een enquete laten invullen door de kinderen, voorbeeldvragen zouden kunnen zijn:
Wat vond je van: Het teamuitje - De activiteiten - De begeleiding - Het vervoer - De organisatie  Heb je nog tips voor de commissie?

EHBO Wat te doen bij:


Acute diarree bij kinderen
Bijensteek
Blaren op de voet
Bloedneus
Drukverband aanleggen
Hoofdpijn bij kinderen
Hooikoorts
Ingeslikte munt (voorwerp)
Kneuswonden
Migraine
Oog, vuiltje in het oog
Schaafwonden
Tekenbeet
Verslikking (vanaf 1 jaar)
Voorwerp in neus bij kinderen
Zonnebrandolie (Risico's kleine kinderen)
Zomer EHBO bij 5 kinderongelukken 
                      
Allergie voor pinda's en noten
Bijensteek/wespensteek/dazensteek
Blauwe plek
Buikpijn bij kinderen
Hoofdluis
Hoofdpijn bij val of stoot
Hooikoorts en te laat medicijnen
Kinderen met koorts
Middenoorontsteking
Misselijkheid en spugen bij kinderen
Oogverwonding
Tand uit de mond
Verkoudheid bij jonge kinderen
Verstuikingen
Zonneallergie 
Zonnesteek

Bron:
 
0