Nieuwe aanduidingen in jeugdcompetities

Vanaf het seizoen 2016-2017heeft er een verandering plaats gevonden in de aanduidingen van de diverse jeugdcompetities van de KNVB.
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen zijn verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn de internationaal gebruikelijke aanduidingen gekomen. Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). (zie schema onder aan deze pagina)

Index leeftijd en ontwikkelingskenmerken


Nieuwe leeftijdsaanduidingen KNVB (2)
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.
Zie onderstaand schema:
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-jeugdvoetbal
0