Kinderen met gedragsproblemen

Welke gedragsproblemen zijn er

Voornamelijk jonge kinderen kunnen van tijd tot tijd impulsief zijn, ondeugend en proberen je uit te dagen, dit is volkomen normaal gedrag. Echter Echter, andere kinderen kunnen ook zeer moeilijk gedrag vertonen dat niet normaal is voor hun leeftijd.

Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen die ingedeeld kunnen worden in drie veelvoorkomende aandoeningen, opstandige gedragsstoornis (ODD), Hyperactiviteit (ADHD) en gedragsstoornis (CD). De drie grootste aandoeningen hebben een aantal symptomen die op elkaar lijken en zijn daardoor lastig uit elkaar te houden. Een diagnose stellen is daarom een tijdrovend proces waaruit kan blijken dat een kind zelfs meerdere aandoeningen tegelijk kan hebben. Ook omgevingsfactoren kunnen een gedragsprobleem verergeren.

Meer weten bezoek onderstaande websitesSporten voor kinderen met gedragsproblemen


Sporten en bewegen is voor kinderen met gedragsproblemen niet vanzelfsprekend. Wat kan sport betekenen voor kinderen met gedragsproblemen. Over welke kinderen praten we? Welke drempels komen zij tegen als het gaat om sporten en bewegen? En hoe kunnen we de drempels verlagen? En welk type sport past bij welk kind? De kern van de aanpak: Ga uit van het kind.

Onderzoekers stellen vast dat de betekenis van sport voor elk type gedragsprobleem weer anders is: daar waar het ene kind sterk gebaat kan zijn bij sportdeelname, kan het voor het andere kind juist alleen maar tot meer problemen leiden. Immers: sport biedt een omgeving die de sociale context op scherp stelt en roept emoties op, maar tegelijkertijd biedt sport ook veel mogelijkheden vanwege het informele karakter. Dit leidt tot voorwaarden voor succesvolle sportdeelname die per type gedragsprobleem verschillen.
Lees onderstaande artikelen:
De kracht van sport voor kinderen met gedragsproblemen:


Sporten geen probleem: Een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van kinderen met gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen en sport: bevindingen uit literatuur en recent cijfermateriaal


De rol van de trainer/coach

Reguliere sportverenigingen hebben niet altijd trainers beschikbaar, die met dit type kinderen om kunnen gaan. De gedragsproblemen zijn complex en vergen vaak aanpassingen aan de oefenstof of lesmethodiek. Als sporten niet lukt, dan kan het leren omgaan met elkaar, voor alle kinderen (ook voor kinderen met gedragsproblemen) het doel van de activiteit zijn. De rol van de begeleider is om het spel of de activiteit zo aan te bieden, dat iedereen mee kan doen. Of het spel aanpassen, het kind een rol geven in het spel. Met sport willen we immers juist bereiken dat kinderen zich vaardigheden eigen maken, plezier beleven aan bewegen, het gevoel hebben dat ze iets kunnen en hen bewust maken van wat ze kunnen in welke context. Daarmee stimuleren we naast het gezonde sporten en bewegen ook hun cognitie, leefstijl en leren we hen moreel besef.

Concrete tips: Hoe kun je winst behalen in het stimuleren van bewegen bij een kind met gedragsstoornis
* Maak de opdracht klein, * Corrigeer van dichtbij, complimenteer van veraf, * Kies je gevecht, * Zeg wat je wilt i.p.v. wat je niet wilt, * Relatie en de structuur herstellen na een conflict, * Ga naast het kind staan, * Humor is belangrijk, * Stel realistische doelen, * Stuur op gewenst gedrag, * de-escaleer vroegtijdig
Bron: https://www.allesoversport.nl


Informatie voor de trainer/coach

Verenigingen vinden het knap lastig, die lastige kinderen http://www.veiligsportklimaat.nl
Omgaan met gedragsproblemen http://kennis.knwu.nl
Omgaan met ADHD of autisme http://zorgintouw.nl
Voetballen met ADHD http://voetbalacademie.nl
ADHD en ADD gids http://adhd-digitaal.nl
Driven to Distraction (Nederlandse samenvatting) ADHD http://www.adhd-xtra.nl
Omgaan met ADHD bij kinderen https://www.lucertis.nl
Sport belangrijk voor kinderen met ADHD (Tips v/d trainer) http://www.highfivetilburg.nl/
Tips voor omgaan met autisme http://www.autismekenmerken.net
Sport als zorgtraject  http://www.nji.nl
De school en kinderen met gedragsproblemen https://www.onderwijsraad.nl
Signalen van ontwikkelingsproblemen http://mens-en-samenleving.infonu.nl
Gedragsproblemen en stoornissen op de voetbalclub Janieck Spithoff, 2014 

Opleidingen voor de trainer/coach

(Bij)Scholing: Sporters met gedragsproblemen http://www.academievoorsportkader.nl

(Bij)Scholing: Themagericht trainen en coachen van pubers http://www.academievoorsportkader.nl
Info: Opleiding omgaan met opvallend gedrag http://www.knvb.nl

Slideshare presentaties
Informatie links


 
ADHD en puberteit. Praktijkervaringen en cursus ADHD-pubers en hun ouders Kind & adolescent praktijk Open hier
Pubergids Autisme een praktische handleiding door Caroline van de Velde Nieuwezijds Open hier
Concentratieproblemen bij kinderen met ADHD (Nine van Bron, afstudeeronderzoek) Pabo Arnhem Open hier

 
0