Ziekten en kwalenl


Medicijnen
"De behandeling ter voorkoming of genezing van afwijkingen aan het beenderstelsel of gewrichts- en spierpijnen noemt men in België kinesitherapie (letterlijk: 'bewegingstherapie'). De persoon die die behandeling als beroep uitoefent heet daar een kinesitherapeut of een kinesist. In Nederland noemt men de daar in hoge mate mee vergelijkbare behandeling fysiotherapie en diegene die de behandeling uitvoert een fysiotherapeut. De term fysiotherapeut komt ook in België voor als officiële benaming voor wat in Nederland een revalidatiearts heet. Bron: www.me-gids.net