Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
 
De trainersvakbond.. Onmisbaar voor elke voetbaltrainer!


In mijn actieve carrière als trainer/coach ben ik altijd lid geweest van de VVON. Ik heb dan ook nooit kunnen begrijpen dat sommige van mijn collega-trainers geen lid waren. Als bezoldigd (betaald), gediplomeerd trainer zou het eigenlijk verplicht moeten zijn om lid te zijn van een vakbond. Ik heb regelmatig trainers ontmoet die dachten een fantastische overeenkomst te hebben gesloten met een vereniging, maar die na enkele maanden zonder een vergoeding op straat werden gezet. Als je dan voor die paar tientjes per jaar geen lid bent van de VVON, dan moet je ook niet klagen. Op deze pagina hebben wij voor de trainer/coaches en de vele vrijwilligers, rechtsinformatie en juridisch nieuws verzameld. Maar trainer/coaches zorg a.u.b. dat je lid bent van een vakbond, het zal je een heel gezoek op deze pagina besparen!


Voordelen lidmaatschap VVON
 • Het lid maatschap van VVON heeft vele voordelen.
 • Advies en hulp bij aangaan arbeidsovereenkomst
 • Bemiddeling en ondersteuning bij arbeidsconflicten
 • Professionele rechtsbijstand bij ontslag of arbitragezaak
 • 6 keer per jaar het actuele en moderne vakblad "De TrainerCoach”
 • Onbeperkte toegang tot de informatieve website
 • Vacaturebank met persoonlijke bemiddeling
 • Deelname aan regionale studiebijeenkomsten t.b.v. trainerslicentie
 • Toegang tot alle oefenstof op de website
 • Alle artikelen van "De TrainerCoach” online beschikbaar
 • Voordelig deelnemen aan het jaarlijks Nederlands Trainerscongres


Overige vakbonden in Nederland en Vlaanderen

Licenties & bevoegdheden


Alleen degene die in het bezit is van een erkend voetbaltrainersdiploma komt in aanmerking voor een licentie. Het bondsbestuur van de KNVB stelt vast welke voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en recht geven op welke licenties.
Lees informatie bij VVON

Licentie en bevoegdheden trainer/coach Open hier
Verscherpte controle op trainerslicenties Open hier
Straffen bij onbevoegd trainen Open hier
Het bestuur en de trainer-coach (brochure KNVB 2008) Open hier

Opleidingen KNVB Open hier
Contracten, Arbeidsovereenkomsten & Financiën 


Een contract opstellen met samenwerkingspartijen is verstandig, het schept in de meeste gevallen duidelijkheid over de afspraken. En voor veel situaties bestaan modelcontracten die je die je kunt gebruiken als uitgangspunt. Op die manier weet je zeker dat je de afspraken op de juiste manier hebt geregeld. Lees: Arbeidsrelatie vergoedingen en contracten


Arbeidsovereenkomst trainer/coaches amateurvoetbal Open hier
Voorbeeld arbeidsovereenkomst trainers Open hier
Voorbeeld model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Open hier
Ontbindingsovereenkomst trainer-coach en club Open hier
Overzicht salarissen trainers/coaches - Masseurs/verzorgers Open hier
Toelichting bij min en max salarissen trainers/coaches Open hier
Vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal (Benchmarkrapport 2015-2016 nmcbright.nl) Open hier
Onbelaste vergoedingen trainer/coach Open hier
Nieuwe voorwaarden voor arbeidscontracten voor trainer/coach (KNVB 2015) Open hier
Modelovereenkomsten hoe werkt dat? (Belastingdienst) Open hier
Bruto Netto, Bereken je netto loon Open hier
Wijzigingen wet Werk en zekerheid. Deel 1: Aanzegtermijn trainer/coach  Open hier
Wijzigingen wet Werk en zekerheid. Deel 2: De ketenbepaling Open hier
Wijzigingen wet Werk en zekerheid. Deel 3: De transitievergoeding  Open hier
Wijzigingen wet Werk en zekerheid. Deel 4: Het ontslagrecht Open hier
CAO sportverenigingen biedt ruimte voor meer tijdelijke contracten Lees hier
Werkgeverschap en fictieve dienstbetrekking Lees hier
Werkgever / werknemer VAR - wet - DBA Lees hier


ZZP-er en werken in de sport

Binnen de sportsector zijn er heel wat zzp-ers (zelfstandige zonder personeel) actief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfstandige golfleraren, personal trainers, masseurs of mensen met een eigen sport-adviesbureau. Als zzp-er val je per definitie niet onder een cao. En je bent ook niet in loondienst. Dit heeft nogal wat gevolgen. Zo zul je zelf iets moeten regelen op het gebied van inkomen als je tijdelijk geen werk hebt of ziek bent. En je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van je werk.
Modelovereenkomsten
De Belastingdienst heeft onlangs goedkeuring gegeven aan sportspecifieke Modelovereenkomsten. De modellen bieden een belangrijk hulpmiddel bij het op juiste wijze inrichten van samenwerking met opdrachtgevers in de sport en vormen het sluitstuk van een zorgvuldige beoordeling van de arbeidsrelaties met niet-werknemers/zzp-ers lees artikel:https://www.werkenindesport.nl
Meer info: bekijk Modelovereenkomsten voor ZZP-ers in de sport op sportwerkgever.nl
Lees ook: http://www.yoursportpro.nl/zzp-er-in-de-sport en 5 praktische tips voor de nieuwe modelovereenkomsten wet DBA

http://www.nlcoach.nl/category/kenniscentrum/juridisch/
Wanneer ben je een vrijwilliger volgens de belastingdienst?
Je bent volgens de fiscus alleen vrijwilliger als je werkzaamheden verricht:
 • Voor een organisatie die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen of daarvan is vrijgesteld;
 • Of als je je voor een sportvereniging of -stichting actief bent als vrijwilliger;
Je mag niet niet in dienst zijn bij zo'n organisatie en de werkzaamheden als beroep uitoefenen. En heel belangrijk, als je een vergoeding ontvangt, moet deze zo laag zijn dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Heb ik altijd recht op een vrijwilligersvergoeding of onkostenvergoeding?

Nee. Organisaties/verenigingen zijn niet verplicht om jou een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding te geven. De meeste organisaties zorgen er wel voor dat je de eventuele onkosten die je maakt, vergoed krijgt. Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten, dan is deze vergoeding niet belast. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, papier, postzegels e.d. Daarbij heeft de Belastingdienst speciale regels opgesteld voor de maximale reiskostenvergoeding (zie website Belastingdienst).

Als je ook of alleen een vrijwilligersvergoeding krijgt, let dan op. De Belastingdienst maakt onderscheid in leeftijd (tot 23 jaar en 23 jaar en ouder) en er zijn grenzen gesteld voor de maximumvergoeding die je mag ontvangen (zie tabel links)

Het kan ook zijn dat je geen uurtarief ontvangt maar een vergoeding per maand. Ook dan gelden de grenzen van maximumvergoeding per maand of jaar, zoals vermeld in de tabel. Alle genoemde maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet. Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De vereniging waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. Kom je boven deze grens uit, dan moet je het totaal ontvangen bedrag met bonnen kunnen aantonen. Kortom, het is belangrijk dat je je administratie goed op orde hebt

Mag ik vrijwilligerswerk doen, terwijl ik een bijstandsuitkering heb?
Ja dat mag, maar er zijn wel grenzen gesteld voor de maximumvergoeding. Je wordt niet gekort op je bijstandsuitkering als de vergoeding voor vrijwilligerswerk maximaal €95 per maand is, met een maximum van €764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de ISD noodzakelijk vindt voor jouw re-integratie, dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan €150 per maand en €1.500 per jaar. Je moet wel altijd toestemming vragen aan de ISD als je vrijwilligerswerk wilt doen.

En als ik werkloos wordt of ben?
Als je al vrijwilligerswerk doet naast je betaalde baan, en vervolgens werkloos wordt, dan kun je gewoon doorgaan met je vrijwilligerswerk. Maar als je je actiever wilt inzetten als vrijwilliger of je wilt starten met vrijwilligerswerk, dan moet je eerst contact zoeken met het UWV. Het UWV toetst of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Je zoektocht naar een betaalde baan mag niet worden gehinderd door je vrijwilligerswerk. Ook hier geldt de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.500 per jaar. Voor mensen met een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering gelden dezelfde maxima.
Bron: https://www.eerselvoorelkaar.nl
Voor meer info: Vrijwilligerswerk naast een uitkering - UWV Vrijwilligerswerk - Rijksoverheid vrijwilligerswerk

Vrijwilligersovereenkomst (vrijwilligerscontract) 

Voordat u aan de slag gaat is het goed om samen met de vereniging een vrijwilligersovereenkomst op te stellen en te tekenen.  Hierin staan de taken en afspraken omschreven van het vrijwilligerswerk dat u gaat doen. Dus hoe vaak en wanneer u als vrijwilliger werkt en waar het werk uit bestaat. Zo weten beide partijen waar zij aan toe zijn. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een vereniging of organisatie rekent op uw inzet en van uw kant geeft u aan hoeveel tijd u beschikbaar stelt voor de vereniging.Maak goede afspraken over:
 • De taakomschrijving van uw functie
 • Het aantal uren dat u beschikbaar moet zijn?
 • Welke verantwoordelijkheden u hebt?
 • Of u verzekerd bent?
 • Welke onkosten precies worden vergoed
 • De beëindiging van de vrijwilligersovereenkomstVoorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten (contracten) 
Vrijwilligers standaard model contract Open hier
Model vrijwilligersovereenkomst  Open hier
Vrijwilligersovereenkomst Open hier
Vergoedingen, regels en verdere info
Vrijwilligersvergoedingen volgens de belastingdienst Lees hier
Heb ik als vrijwilliger bij een sportclub recht op fiscale aftrek? Open hier
Vrijwilligers bij een sportvereniging (belastingdienst) Lees hier
Vrijwilligers en de ARBO wet Lees hier

VOG een Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een 

natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.LinksWerken als vrijwilliger in het buitenland


Vlaanderen
  Twee sites met alle informatie over het vrijwilligerswerk in Vlaanderen
 Hier vindt je info over licenties en opleidingen etc.
 De fiscale regeling voor sportbeoefenaars, vrijwilligers en trainers in sportclubs
 
         
 Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen