New000000 
New 
New Cel New 


Blessures bij kinderen
0
Sporten is gezond voor kinderen. Maar helaas neemt ook het aantal sportblessures fors toe. 
Uit cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat in een periode van zes jaar is het jaarlijks aantal sportblessures bij 9-12 jarigen gestegen van 130 duizend in 2006 naar 230 duizend in 2011. 
De stijging wordt deels verklaard doordat sportende kinderen steeds meer uren sporten. 
Als hiervoor wordt gecorrigeerd is er nog steeds sprake van een stijging van het totaal aantal sportblessures voor deze leeftijdsgroep met maar liefst 50 procent.

Voorname oorzaak van de toename van blessures is het minder bewegen van 9-12 jarigen. Het aantal kinderen dat voldoet aan de bewegingsnorm is tussen 2006 en 2011 bijna gehalveerd. Onderzoek van VUMC laat zien dat de motorische vaardigheden van kinderen steeds slechter worden en dat dit leidt tot een grotere kans op ernstig letsel. Bijvoorbeeld door een val tijdens bewegingsonderwijs. Bij kinderen zijn goed ontwikkelde motorische vaardigheden essentieel om sportblessures te voorkomen
Daarnaast zien we een ontwikkeling dat kinderen die sporten, dat steeds intensiever gaan doen. Bij deze kinderen ligt overbelasting op de loer. De blessures die kinderen hierdoor oplopen zijn weliswaar minder talrijk in aantal dan de blessures bij de grote groep die te weinig beweegt, maar vormen wel een reëel probleem. Bron: NPI Kennis in beweging

Kinderen bewegen te weinig door bezuinigingen en ruimtegebrek

80 procent van de basisscholen moet bezuinigen en in veel gevallen gebeurt dat door minder geld uit te geven aan gymleraren. Het gevaar is echter dat klassenleraren weer gymlessen moeten gaan geven, terwijl velen dat in geen jaren of zelfs nog nooit hebben gedaan. Sinds 2001 behoort bewegingsonderwijs niet meer tot het standaard lespakket op de pabo. Gym is niet alleen maar leuk, zegt docent sportfilosofie en sociologie I. van Hilvoorden van de VU. Het geven van gymlessen vergt bepaalde vaardigheden van onderwijzers. Als het lang is geleden dat een leerkracht gymles heeft gegeven zou deze een cursus moeten volgen, vindt hij.
https://gezondnu.nl/dagnieuws/bezuinigen-op-basisschool-te-koste-van-gymles/
Door een tekort aan bevoegde vakdocenten, ruimtegebrek of bezuinigingen krijgen leerlingen (zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs) te weinig gymlessen op school.
Uit de 'nulmeting lichamelijk onderzoek in het voortgezet onderwijs' blijkt dat 45% van de Nederlandse scholen in het VO niet genoeg ruimte heeft om voldoende gymlessen te geven. Door geldgebrek hebben scholen een tekort aan gymlokalen en onvoldoende beschikking over een sportveld, en worden vanwege bezuinigingen van de overheid gymleraren ontslagen in Nederland. Ook worden gymleraren die met pensioen gaan niet snel vervangen en tijdelijke contracten worden niet altijd verlengd. Dit maakt het tekort aan geschikte gymleraren alleen maar groter en krijgen leraren te weinig gymlessen op school.
https://www.onderwijsconsument.nl/waarom-krijgen-leerlingen-te-weinig-gymlessen/


Blessures en kwaaltjes bij onze jongste kinderen

Onder pupillen komt ernstig letsel nauwelijks voor. Wel zijn er soms kleine blessures aan armen en benen door valpartijen als gevolg van matige bewegingstechniek en lichaamsbeheersing. De meest voorkomende blessures en kwaaltjes zijn:

 

Blaren op de voet
Blauwe plek
Bloedneus
Buikpijn bij kinderen
Drukverband aanleggen
Hoofdpijn bij kinderen
Hoofdpijn bij val of stoot
Kneuswonden 
Ingeslikte munt (voorwerp)
Schaafwonden
Tand uit de mond
Verslikking kind (vanaf 1 jaar)
Verstuikingen
Voorwerp in de neus bij kinderen


Blessures en kwalen bij kinderen in de pubertijd

Het tijdstip waarop de pubertijd optreedt kan per kind sterk verschillen, maar begint bij de meeste kinderen tussen het 11e en 15e levensjaar. (Bij meisjes eerder dan bij jongens)
In de pubertijd neemt bij jongens met name de bot- en spiermassa toe, terwijl bij meisjes vaak ook het onderhuidse vetweefsel toeneemt. 

Lichamelijke activiteit is zeer belangrijk voor de groei en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan de gezondheid en het verbetert de lenigheid, de balans, de coördinatie, de kracht, de reactietijd en het zelfvertrouwen. De trainingen moeten dan wel afgestemd worden op de belastbaarheid van kinderen en het feit dat zij met name in de pubertijd gevoeliger zijn voor het oplopen van blessures. Kinderen worden de laatste jaren steeds meer belast met school,

keuzes en training, maar fysiek en mentaal gezien zijn ze niet zo belastbaar als volwassenen. Kinderen moeten dan ook op een hele andere manier getraind worden om blessures te voorkomen.

Algemene sportmedische problemen
Er zijn diverse sportmedische problemen problemen waar kinderen (vaker) meet te maken kunnen krijgen:
 • Hitteproblemen: Kinderen kunnen nog minder goed overtollige lichaamswarmte afvoeren: warmte die onder andere vrijkomt bij intensief en langdurig sporten. Dit betekent dat kinderen een grotere kans hebben op een zonnesteek bij duurinspanning. Het lopen van lange afstanden (marathon) in wedstrijdverband is niet toegestaan voor junioren.
 • Menstruatiestoornissen: Bij intensief trainende meisjes kunnen menstruatieproblemen voorkomen. Dit kan een uiting zijn van te lage spiegels van vrouwelijke hormonen. Aangezien vrouwelijke hormonen nodig zijn voor een goede bot-stofwisseling zullen deze meisjes een grotere kans hebben op botontkalking of een vermoeidheidsbreukje.
 • Eetstoornissen: Bovengenoemde menstruatiestoornissen treden eerder op als meisje (te) mager zijn. Dit kan veroorzaakt worden door (te) intensieve duurtraining, maar wordt soms ook veroorzaakt door een ernstige eetstoornis waarbij het meisje dwangmatig weinig eet. Deze dwangmatige eetstoornis wordt anorexia nervosa genoemd. Als dit het geval is, is dat een ernstige zaak waarbij deskundige hulp gezocht dient te worden. Wilt u meer weten over eetstoornissen bezoek dan de websites: http://www.eetstoornis.be en http://weet.info
 • Inspanningsastma: sommige kinderen worden benauwd als ze hardlopen. Deze benauwdheid kan veroorzaakt worden door inspanningsastma. Bij inspanningsastma reageren het slijmvlies en de spiertjes rondom de kleine longvertakkingen overgevoelig op het inademen van grote hoeveelheid lucht. Meer weten? bezoek http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=324 en/of 

  https://www.longfonds.nl/astma/omgaan-met-astma/sporten

Waarom hebben kinderen in de pubertijd meer kans op een blessure?
Kinderen hebben tijdens de pubertijd een verhoogde kans op het oplopen van blessures omdat:
 • De lengtegroei strek toeneemt, waardoor de lichaamsverhoudingen en het lichaamsgewicht veranderen
 • De lengte van pezen en spieren (tijdelijk) achterblijven, waardoor de lenigheid tijdelijk afneemt
 • De motorische en technische vaardigheden (tijdelijk) afnemen, terwijl er vaak wel veel risico genomen wordt ("je laat je toch niet kennen?") 
 • Ze vaker gaan trainen (prestatiemotivatie)
 • De groeischijven en de groeikernen tijdelijk extra kwetsbaar zijn
Ernstige blessures bij jeugdigen in de pubertijd
De bovengenoemde extra kwetsbaarheid van de groeikernen en de groeischijven voor letsel kan resulteren in vaak ernstige jeugdblessures. Bekende voorbeelden van deze jeugdblessures zijn:
 • Een irritatie van de groeischijf onder de aanhechting van de vierkoppige bovenbeenspier (m. quadriceps) op het onderbeen. Deze kan door steeds herhaalde en te zware belastingen geïrriteerd raken waardoor pijn en lokale zwelling kunnen optreden
 • Het uitscheuren van de aanhechtingen van spieren met groeischijf en al uit het bot. Dit gebeurt met name bij de spieren die rondom het bekken aanhechten, bijvoorbeeld tijdens een sprint. Als dit gebeurt, kan een operatieve behandeling noodzakelijk blijken te zijn.
 • Verstoring van de groei van bepaalde groeikernen in gewrichten door een tijdelijke verstoring van de bloedvoorziening. Hierdoor kan het gewrichtsoppervlak beschadigd raken en een stukje bot los in het gewricht komen te liggen. Dat losse stukje bot kan tussen de gewrichtsoppervlakken inklemmen, wat dan acuut een heftige pijn veroorzaakt. Het is noodzakelijk om dat los stukje bot (dat inklemt) tijdig operatief te verwijderen omdat anders gewrichtsslijtage zal optreden.
Overige (gewone) blessures
Daarnaast treden in de groeispurt ook vaak 'gewone' blessures op zoals:
 • Spierverrekking of spierscheur: De kans op deze blessure neemt toe als de coördinatie en lenigheid in de groeispurt vermindert, terwijl de spierkracht juist toeneemt. Als er een spierscheur is opgetreden neemt herstel zeker zo'n 6 weken in beslag. Er kan pas weer met (intensief) sporten worden begonnen als de spierlengte en de spierkracht volledig zijn hersteld.
 • Wisselende pijnklachten rondom de knieschijf: Deze pijnklachten berusten vaak op een gevoelig kraakbeen achter de knieschijf. Dit kan veroorzaakt worden door een tijdelijk 'minder goed sporen' van de knieschijf door een gebrek aan spierkracht en/of spierlengte van de spieren rondom het kniegewricht en/of door een gebrekkige coördinatie bij de uitvoering van de sportbewegingen.
 • Het steeds 'zomaar' door de enkel heengaan: Vaak zijn de banden van het enkelgewricht (nog) goed intact, maar is het vooral het éénbenig evenwicht dat is verstoord. Aanvullende evenwichtsoefeningen kunnen een hoop ellende voorkomen

Artikelen over groeispurt en blessures bij kinderen
Sportarts Jessica Gal: "Veel voorkomende blessures bij kinderen deel 1
Sportarts Jessica Gal: "Veel voorkomende blessures bij kinderen deel 2
Blessures bij groeispurt voorkomen
Waarop moeten we letten tijdens de groeispurt van onze zoon
Groeispurt vergroot het risico op acute blessures
Het kan sporten zonder blessures (bron consument en veiligheid)


Osgood Schlatter blessure
Osgood Schlatter is een sportblessure (overbelastingblessure) die zich vaak voordoet bij tieners en pubers die flink in de groei zijn en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het wordt gekenmerkt door een pijnlijke bult, vlak onder de knieschijf en komt vooral voor bij kinderen die veel sporten. Het komt het meeste voor bij kinderen in de leeftijd tussen 10 en 15 jaar. Bij meisjes vooral tussen de 8 en 12 jaar en jongens vooral tussen de 12 en 15 jaar. Ondanks dat het geen permanente blessure is, kan het erg vervelend zijn zowel tijdens het sporten, maar ook in het dagelijks leven kun je er (veel) last van hebben.
Meer informatie? bezoek http://osgoodschlatter.eu waar je alle info kunt vinden over Osgood Schlatter


Ziekte van Sever

De ziekte van Sever is een aandoening die optreedt tijdens de groei. Kenmerkend voor de ziekte van Sever is pijn aan de achterzijde van de hiel, ter hoogte van de aanhechting van de Achillespees. De klachten ontstaan vaak tijdens of na het sporten en treden vooral op bij sporten waarin veel gerend en gesprongen wordt. De pijn kan ook in het dagelijks leven, tijdens wandelen of traplopen aanwezig zijn. De klachten kunnen plotseling, maar ook geleidelijk ontstaan.

Informatie: http://www.jessicagal.nl/local_resources/file/JGS%20Pati%C3%ABntfolder%20Sever's%20definitief.pdf

Overige info en links over blessures bij kinderen
Osgood Schlatter
Sinding Larsen Johansson
Ziekte van Sever (ontstoken hielbeen)
Heup en liespijnen
Little league elbow
Little league shoulder
TFCC letsel
Wat zijn Distale Radius fracturen?
Beenlengteverschil bij kinderen
Groeipijn
Heupproblemen bij kinderen
Heupklachten bij jongeren
Hielklachten
Hielklachten bij jongeren
Hoofdpijn na een val of stoot (hersenschudding)
Knieproblemen bij kinderen (niet na een ongeval)
Knieklachten bij opgroeiende kinderen
Liesbreuk kinderen
Polsblessure
Veel voorkomende blessures bij kinderen
ziekte van Calvé-Legg-Perthes


Inhoud artikel Bron: Open:
Eerste hulp bij kinderen (EHBO-Checker kids) http://www.swsportmassage.nl
Samenvatting
Een trainer van kinderen moet rekening houden met de tijdelijke verminderde belastbaarheid van kinderen in de groeispurt en extra aandacht geven aan lenigheids, coördinatie- en loop en techniektraining om blessures (zoveel mogelijk) te voorkomen. Als er (toch) medische problemen ontstaan is de trainer de aangewezen persoon om de jeugdige sporter de weg naar een goede sportmedische begeleiding te wijzen en in overleg met deze de training (tijdelijk) aan te passen.


Bezoek ook:


 
Medisch & Gezondheid
 


New000000 
New 
New Cel New