New000000 
New 
New Cel New 

Hoofdletsels

Een hoofdletsel is het gevolg van een direct contact met het hoofd met een voorwerp of van een plotse en hevige versnelling of vertraging van het lichaam, zoals bij een verkeersongeval of een val van een trap. Er kan schade zijn aan de huid, de schedel of de hersenen. Meestal is een ernstig hoofdletsel hier een combinatie van. 

Omdat de hoofdhuid dun is en goed voorzien van bloedvaten, bloedt een hoofdwonde vaak fel. Daarom ziet de wonde er meestal veel erger uit
dan ze in werkelijkheid is. Als de wonde zich in de behaarde hoofdhuid bevindt, verspreidt het bloed zich tussen de haren en begint het te stollen. Daardoor is het meestal moeilijk te bepalen waar de wond zich bevindt.

Heeft de sporter een zware slag op het hoofd gehad, dan kunnen de beenderen van de schedel gebroken zijn. Hiervoor is meestal een grote kracht nodig. Een schedelbreuk kan gepaard gaan met ernstige inwendige letsels. Als er een hevige kracht op het hoofd heeft ingewerkt, moet je ook steeds rekening houden met mogelijke wervelletsels.

Tot slot bestaat er bij een ernstig hoofdletsel gevaar voor beschadiging van de hersenen. Door het letsel raakt de werking van de hersenen tijdelijk of blijvend ontregeld. Een hersenschudding wordt vaak beschouwd als een tijdelijke verstoring van de werking van de hersenen, zonder blijvende schade. Als eerstehulpverlener kan je een beschadiging van de hersenen echter niet met zekerheid vaststellen. Je kan het enkel vermoeden. De symptomen zijn bovendien afhankelijk van de plaats en de grootte van het deel van de hersenen dat getroffen werd. Een blijvende verstoring van de hersenen kan levensgevaarlijk zijn. Afhankelijk van de getroffen zone in de hersenen, kan dit verlammingen of zelfs de dood veroorzaken.

Wat stel je vast?
 • De sporter heeft hoofdpijn en kan verward zijn.
 • Een wonde aan het hoofd kan fel bloeden.
 • Soms hangt een flap van de hoofdhuid (een scalp) los, zodat je de onderliggende schedel kan zien.
 • De sporter kan een buil hebben.
Alarmsignalen die kunnen wijzen op een schedelbreuk:
 • bloedverlies of verlies van een helder vocht uit neus, mond of oor;
 • een blauwe verkleuring rond de ogen (een brilhematoom).
Alarmsignalen die kunnen wijzen op hersenletsel:
 • de sporter vertoont ernstige stoornissen van het bewustzijn, zoals sufheid, onrust, duizeligheid, geheugenverlies of bewusteloosheid;
 • de sporter heeft last van licht en/of geluid;
 • bloedverlies uit oren en/of neus;
 • de sporter maakt schokkende bewegingen of heeft een verkrampte, gedraaide houding van armen of benen;
 • de sporter heeft een vertraagde ademhaling;
 • de sporter braakt na een ongeval
Er kunnen ook teken zijn die wijzen op een wervelletsel: 

Wat doe je?

 • Als de sporter bloed of ander vocht verliest, trek dan wegwerphandschoenen aan.
 • Als de sporter een buil heeft, koel deze dan af met ijsblokjes in een zakje water.    Houd tijdens het afkoelen het ijs niet rechtstreeks tegen de huid, 
 • Een lichte hoofdwonde verzorg je zoals elke andere wonde.
 • Een ernstige hoofdwonde (zoals een hoofdwonde na een zware slag op het hoofd of een wonde die dieper gaat dan de huid), spoel je niet met water of een ontsmettingsmiddel.     Onder de wonde kan immers een open schedelbreuk aanwezig zijn.     Laat een losse huidflap op een comfortabele manier liggen en leg een licht drukkend verband aan met kompressen en een zwachtel.
Als er een hevige kracht op het hoofd heeft ingewerkt (bv slag tegen het hoofd bij het boksen)
 • Let op de alarmsignalen voor een schedelbreuk of hersenletsel.   Ga bij twijfel over de ernst van de situatie uit van de ergste veronderstelling;
 • Kalmeer de sporter en overtuig hem om niet te bewegen;
 • Immobiliseer het hoofd en de nek van de sporter.   Doe dit enkel als hij wil meewerken (niet bij een onrustig of woelig slachtoffer).
 • Een hoofdletsel kan gepaard gaan met een wervelletsel.
 • Controleer het bewustzijn, maak de luchtweg vrij en controleer de ademhaling van de sporter.   Handel volgens je bevindingen.
Verwijs de sporter door naar een arts:
 • als hij een ernstige hoofdwonde heeft, maar zich verder goed voelt;
 • als hij een kortstondig bewustzijnsverlies heeft gehad;
 • als hij zich na het ongeval onwel voelt of zijn toestand verslechtert (bijv.    bij erger wordende hoofdpijn of misselijkheid en toenemende sufheid).
Alarmeer 112:
 • als de sporter bewusteloos is;
 • als er een hevige kracht op het hoofd van de sporter heeft ingewerkt;
 • als je een schedelbreuk of hersenletsel vermoedt.
Blijf de sporter observeren tot gespecialiseerde hulp ter plaatse is. Kijk of de toestand verslechtert.

Als de sporter geen alarmerende symptomen heeft en zich verder goed voelt:
 • Evalueer hem elke vijf minuten tot alle mogelijke symptomen verdwenen zijn.
 • Laat hem gedurende twintig minuten inspannende oefeningen doen buiten het wedstrijdterrein (bijv.    joggen, sit-ups, push-ups …).   Blijft hij symptoomvrij, dan kan hij terug aan de wedstrijd deelnemen.
 • Blijf de sporter observeren tijdens de wedstrijd.
 • Controleer hem nog eens 24 uur en 48 uur na het ongeval.
Het hoofd immobiliseren met je handen
 1. Kniel achter het hoofd van de sporter.
 2. Neem met beide handen voorzichtig het hoofd vast. Steun hierbij met je onderarmen op je bovenbenen. Doe dit zonder het hoofd van de sporter te bewegen.
 3. Stabiliseer het hoofd tot de komst van de hulpdiensten.
Preventie:

Vaak zijn hoofdletsels het gevolg van contact met een mede- of tegenspeler. Volgende regels zijn daarom van belang:
 • Respecteer de regels van het spel.   Ze zijn ontworpen om het spel of de competitie vlot en veilig te doen verlopen.   Het niet naleven van deze regels of zelfs opzettelijk overtreden, vergroot het risico op een letsel.
 • Sportiviteit is belangrijk.   Maak geen opzettelijke fouten, daag niet uit en blijf fair.
 • Gebruik een goede techniek. Hoe beter je die onder de knie hebt, hoe veiliger je kan sporten.
Bronnen:
https://tallsay.com/page/4294983552/hersenschudding-hoe-schadelijk-is-een-hersenschudding
http://wibnet.nl/mens/hersenen/wat-is-een-hersenschudding
 


New000000 
New 
New Cel New